Termeni si condiții

Definiții
Ziora: site-ul de internet www.ziora.ro, precum și subansamblul de servicii accesibile pe acest site și pe subdomeniile acestuia.
Serviciu: serviciile puse la dispoziție de S.C. ZIORA BUSINESS IT S.R.L. prin intermediul site-ului www.ziora.ro și anume accesul la aplicații de gestionare și administrare a saloanelor de înfrumusețare, centrelor medicale, service-uri auto, etc. și asistență oferite sub forma unui abonament.
Beneficiar: Beneficiarul, persoana fizică sau juridică, care se înregistrează pe www.ziora.ro, accesează sau foloseste platforma in urma achizitionarii unui abonament plătit.
Comandă: comanda de achiziționare a unuia sau mai multor servicii oferite de site-ul www.ziora.ro;
Contract: prezentul acord al părților.

I. Părțile contractante

S.C. ZIORA BUSINESS IT S.R.L., cu sediul social în Bucureşti Sectorul 3, Bulevardul CAMIL RESSU, Nr. 57A, Bloc Y2B, Scara 3, Etaj 2, Ap. 96, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/16078/23.11.2020, CUI 43367397, deținătorul și operatorul platformei www.ziora.ro, în calitate de Prestator.

și
Beneficiarul, cu datele de indentificare din platforma www.ziora.ro, în calitate de Beneficiar,
au agreat următoarele:

Prezentul contract de prestări servicii reprezintă oferta propusă de S.C. ZIORA BUSINESS IT S.R.L. și este necesară acceptarea/ semnarea acestuia înainte de comandarea oricărui tip de abonament de pe site-ul www.ziora.ro. Bifarea căsuței Sunt de acord cu Termenii și Condițiile de Utilizare reprezintă o acceptare din partea Beneficiarului a ofertei S.C. ZIORA BUSINESS IT S.R.L. în condițiile stipulate de art. 9 din Legea comerțului electronic 365/2002. Bifarea căsuței reprezintă o semnătură electronică, în sensul art. 4 pct. 3 din Legea semnăturii electronice nr. 455/2001, având aceeași valoare cu o semnătură olografă.

II. Obiectul și acceptarea prezentului contract

1. Prezentul contract de prestări servicii este aplicabil tuturor conturilor și comenzilor realizate prin intermediul site-ului www.ziora.ro. Beneficiarul se obligă să ia la cunoștință aceste condiții înainte de plasarea unei comenzi sau înregistrarea unui cont. Deschiderea contului și achiziționarea abonamentelor implică acceptarea de către Beneficiar a tuturor acestor condiții de prestări servicii, prin bifarea căsuței Sunt de acord cu Termenii și Condițiile de Utilizare. Continuarea utilizării reprezintă menținerea acordului dat.
2. S.C. ZIORA BUSINESS IT S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica prezentele condiții de prestări servicii în orice moment, iar Beneficiarul are obligația de a verifica permanent conținutul prezentat pe site. Pentru fiecare contract este aplicabilă versiunea în vigoare în momentul la care s-a achiziționat abonamentul de către Beneficiar.
3. În calitate de detinator și operator al site-ului www.ziora.ro, S.C. ZIORA BUSINESS IT S.R.L. prestează pentru Beneficiar servicii de acces la platforma Ziora și asistență pentru aceasta, oferind aceste servicii pe perioada de valabilitate a unui abonament plătit. Serviciile sunt accesibile după dispozitivele proprii ale Beneficiarilor, conectate la internet.
4. Prezentul contract de prestări servicii este însoțit și trebuie interpretat împreună cu Politica de Confidențialitate https://www.ziora.ro/politica-de-confidentialitate

III. Durata contractului

1. Contractul de prestări servicii se încheie pe o perioadă ce coincide cu durata de valabilitate a abonamentului ales, începând de la data achiziționării abonamentului sau data creării contului, iar obligațiile părților intră în vigoare de la data plății.
2. În funcție de selecția Beneficiarului durata de valabilitate a fiecărui abonament poate fi de 1, 3, 6, 12 luni, unde o lună de abonament reprezintă 30 de zile calendaristice din momentul plății abonamentului. Această valabilitate poate fi extinsă oricând de către Beneficiar prin intermediul formularului de achizitionare a unui abonament.
3. Accesul Beneficiarului la serviciile contractate va începe imediat după confirmarea plății de către Prestator.
4. S.C. ZIORA BUSINESS IT S.R.L. oferă oricărui Beneficiar posibilitatea de a testa gratuit anumite servicii pe o perioadă determinată, conform ofertei prezentate în site (ex. 10 de zile calendaristice). După expirarea acestei perioade Beneficiarul poate să opteze pentru un abonament lunar sau poate solicita ștergerea contului.

IV. Valabilitatea abonamentului și efectuarea plății

1. La crearea contului Beneficiarul primeste GRATUIT contul de tip Diamant pentru 10 zile, timp în care poate folosi toate funcțiile aplicației.
2. Oricand doreste Beneficiarul poate solicita pe mail la: office@ziora.ro anularea contului. Anularea se va realiza in termen de 15 zile lucratoare de la primirea solicitarii.
3. Beneficiarul poate opta oricand, chiar din prima zi de la crearea contului, pentru unul din abonamentele cu plata: Individual - 1 angajat cu 65 de lei pe luna sau Diamant - nelimitat angajati la 150 de lei pe luna, fara a mai plati pentru programarile primite din online.
4. Pentru serviciile prestate, Beneficiarul va plăti către S.C. ZIORA BUSINESS IT S.R.L. contravaloarea tipului de abonament selectat, în funcție de numărul de angajați și a perioadei de plată alese, așa cum este prevăzută în formularul de achiziționare a abonamentului.
5. Plata serviciilor contractate se poate face prin intermediul plății online cu card bancar, virament bancar în contul S.C. ZIORA BUSINESS IT S.R.L. sau numerar la primirea facturii și chitantei.
6. După ce a fost confirmată plata, Beneficiarul va putea lista factura generată pentru serviciile contractate din meniul aplicației, secțiunea “Contul meu“.
7. Pachetele de SMS reminder se pot achiziționa, ca extraopțiune din din meniul aplicatiei, secțiunea “Funcționalitate marketing“, unde sunt prezentate ofertele de preț.
8. La data de expirare a abonamentului plătit sau a termenului de plată a facturilor pentru programarile online realizate prin intermediul aplicației Ziora Programează-te la salon, Prestatorul va sista furnizarea serviciilor către Beneficiar, dacă acesta nu achită un nou abonament/datoriile restante.

V. Politica de livrare a serviciilor

1. Livrarea serviciilor sau accesul Beneficiarului la serviciile contractate se face prin intermediul website-ului www.ziora.ro sau prin aplicația de mobil ziora. Pentru accesarea serviciilor, Beneficiarul este obligat să se autentifice inițial în cont cu datele pe care le-a folosit cand a achiziționat abonamentul. Parola de acces o va modifica ulterior, la alegerea Beneficiarului.
2. Accesul Beneficiarului la servicii va fi permis imediat după ce plata comenzii corespunzătoare acestor servicii a fost verificată și procesată. Confirmarea acestei operațiuni va fi transmisă Beneficiarului prin email împreună cu factura pentru serviciile contractate.
3. Ziora își rezervă dreptul de a întârzia sau anula orice livrare a serviciilor comandate fără despăgubiri sau retunări ale sumelor achitate, dacă aceasta nu poate fi onorată din motive independente de voință S.C. ZIORA BUSINESS IT S.R.L., motive care includ dar nu sunt limitate la: întreruperi, limitări sau disfuncționalități ale furnizării de servicii de internet, telefonie și/sau mesagerie, electricitate, etc. de către furnizorii acestor servicii, evenimente de forță majoră, războaie, acte de terorism, proteste, răscoale, tulburări civile, incendii, explozii, inundații, epidemii, greve, etc.

VI. Politica de anulare și returnare a serviciilor

1. Anularea comenzii se realizează automat dacă după inițierea acesteia Beneficiarul părăsește procesul de plată sau nu îl finalizează.
2. Beneficiarul poate solicita în termen de 14 zile de la contractarea serviciilor anularea acestora pentru orice motiv și fără nici o justificare. În acest sens, Beneficiarul trebuie să trimită solicitarea pe email la adresa mail@ziora.ro în urma căreia i se va returna contravaloarea serviciilor achitate, după ce i se va reține contravaloarea serviciilor de configurarea a conturilor, a sms-urilor consumate și a clipurilor promoționale personalizate create pentru Beneficiar, chiar dacă acestea au fost oferite Beneficiarilor în mod promotional sau cu titlul gratuit. În cazul depășirii perioadei de 14 zile calendaristice, serviciile pot fi anulate, dar fără returnarea contravalorii abonamentului către Beneficiar.
3. Pentru anularea serviciilor achitate (au un abonament valabil) vă rugăm să trimiteți o solicitare la adresa de email mail@ziora.ro.

VII. Drepturile și obligațiile părților

A. Drepturile și obligațiile S.C. ZIORA BUSINESS IT S.R.L.
1. Prestatorul va depune toate eforturile pentru a asigura accesul la platforma www.ziora.ro a Beneficiarilor pentru gestionarea activității saloanelor de înfrumusețare, centrelor medicale, service-uri auto, etc…
2. Prestatorul asigură găzduirea conținutului adăugat de Beneficiar.
3. Prestatorul are dreptul de a solicita si colecta date anonime despre modul de utilizare a serviciilor de către clienți.
4. Prestatorul are dreptul de a bloca/limita accesul la serviciile oferite, imediat și fără notificare în cazul în care activitățile Beneficiarului contravin acestui document sau sunt de natură a prejudicia S.C. ZIORA BUSINESS IT S.R.L. incluzând exploatări ale unor eventuale probleme de funcționare sau vulnerabilități, atacuri de orice natură a serverelor sau acțiuni menite să îngreuneze funcționarea acestora.
5. Deși webmasterul Ziora actualizează periodic informațiile de pe Site, Ziora nu oferă asigurări că informațiile sau materialul sunt fără erori sau complete. Astfel de actualizări includ, dar nu se limitează la disponibilitate și preț. Ziora își rezervă dreptul de a revizui sau modifica informațiile sau prețurile de pe site fără notificare prealabilă. în orice moment, chiar și în timpul tranzacțiilor cu Beneficiarii, și va lua măsuri care pot include refuzul, anularea sau revizuirea pentru a ajusta plata finală a Beneficiarilor. Toate prețurile sunt disponibile doar pentru o perioadă limitată. Promoțiile, vânzările și reducerile actuale nu sunt valabile pentru serviciul achiziționat anterior. În cazul în care costul Ziora pentru furnizarea serviciului (și anume SMS și promovare) depășește veniturile obținute de la Beneficiar, Ziora își rezervă dreptul de a anula, revizui, modifica prețurile sau refuza serviciul.
6. Comunicații electronice - Prin utilizarea site-ului sau înregistrarea pe www.ziora.ro, Beneficiarul este de acord să primească comunicări electronice. Acestea pot include mesaje esențiale din punct de vedere operațional despre subiecte care includ, dar nu se limitează la: modificări ale setărilor contului; programări care au fost create, modificate sau anulate în contul Beneficiarului; chitanțe de plată, notificări de plată delincventă sau alte informații sau cereri tranzacționale; și alte mesaje în concordanță cu politica noastră de confidențialitate. Ziora vă poate trimite, de asemenea, mesaje educaționale sau promoționale despre funcții noi, oferte de produse sau servicii pe care le consideră că ar putea fi relevante pentru Beneficiari. Aceștia au posibilitatea de a renunța la orice mesaje neesențiale în orice moment; vă rugăm să consultați Politica de confidențialitate Ziora pentru mai multe informații.
7. Site-ul este deținut de Ziora și este disponibil în scopuri personale și comerciale ale Beneficiarilor. Numele, logo-ul și conținutul site-ului Ziora, inclusiv toate imaginile, sloganurile, textul, culorile, desenele, grafica, imaginile, pictogramele, butoanele, codul și software-ul, toate sunt supuse mărcii comerciale, drepturilor de autor și altor drepturi de proprietate intelectuală aplicabile și lege. Mărcile comerciale ale terților, numele produselor și siglele de pe site sunt proprietatea proprietarilor respectivi. Ziora își păstrează drepturile exclusive pentru orice utilizare, producție și copie a mărcilor comerciale, iar orice utilizare abuzivă este strict interzisă. Mărcile comerciale Ziora nu pot fi copiate, reproduse, modificate, descărcate, publicate, exploatate sau transmise fără a obține în prealabil permisiunea scrisă de la Ziora.


B. Drepturile și obligațiile Beneficiarului
1. Beneficiarul este unicul răspunzător pentru întreg conținutul existent în contul său sau transmis Clienților proprii și pentru orice încălcare a legii sau a drepturilor unei terțe persoane. Beneficiarul îşi asumă întreaga răspundere pentru conţinutul materialelor transmise. ZIORA BUSINESS IT nu poate fi trasă la răspundere pentru trimiterea acestor mesaje, pentru conţinutul materialelor incluse în aceste mesaje sau postate pe site, Beneficiarul fiind singurul răspunzător faţă de orice altă persoană pentru eventualele prejudicii directe sau indirecte, materiale sau morale cauzate prin încălcări ale drepturilor unor alte persoane sau pentru orice efecte juridice derivând din aceasta.
2. Beneficiarul este răspunzător de respectarea prevederilor aplicabile în domeniul comunicaţiilor electronice şi cele cu privire la datele cu caracter personal din legislaţia în vigoare. S.C. ZIORA BUSINESS IT S.R.L. nu poate fi făcut responsabil pentru niciun fel de prejudicii sau încălcări ale drepturilor tertelor persoane.
3. Beneficiarul se obligă să folosească serviciile oferite de S.C. ZIORA BUSINESS IT S.R.L. în deplină legalitate și cunoscând dispozițiile legale în vigoare cu privire la activitatea pe care o desfășoară.
4. Pentru asigurarea funcționalității aplicației Ziora Beneficiarul se obligă să noteze în agenda electronică toate programările, indiferent de modul în care sunt efectuate (telefonic, direct, mail, etc.). Beneficiarul va furniza pentru fiecare programare cel puţin următoarele informaţii: data, oră, serviciu solicitat, preț, personal solicitat și timp alocat. Beneficiarul va utiliza aplicaţia şi/sau va accesa Ziora.ro pe echipamentele proprii compatibile si cu update-urile necesare. Beneficiarul are obligaţia sa asigure conexiunea continuă la Internet pe echipamentul propriu pentru a permite utilizarea aplicației.
5. Beneficiarul are obligația să își salveze baza de date periodic, precum și înainte de expirarea contractului, sub sancțiunea pierderii datelor și informațiilor stocate.

VIII. Răspunderea contractuală

1. Beneficiarul poartă întreaga responsabilitate privind modalitatea și scopul în care utilizează serviciile puse la dispoziție de S.C. ZIORA BUSINESS IT S.R.L. Beneficiarul îşi asumă întreaga răspundere pentru informaţiile cuprinse în oferte şi promoţii, pentru produsele/serviciile prezentate şi vândute/prestate conform ofertelor/promoţiilor, precum şi pentru consecinţele pe care acestea le pot avea. Având în vedere că Ziora.ro este doar o platformă de comunicare între Beneficiar şi utilizatori, întreaga răspundere faţă de utilizatori pentru serviciile/produsele comercializate de Beneficiar revine acestuia.
2. Beneficiarul își asumă întreaga responsabilitate pentru conținutul creat și adăugat în cadrul platformei Ziora. sau transmis clienților proprii. Beneficiarul este de acord să respecte regulile general acceptate de bunăcuvinta si să nu realizeze postări care sunt calomnioase, ilegale, inexacte, rău intenționate, false, defăimătoare, vulgare, violente, rasiale sau ofensatoare. Să nu transmită mesaje care invadează confidențialitatea, publicitatea, proprietatea intelectuală, drepturile de proprietate sau contractuale. Să nu posteaze fotografii, videoclipuri, informațiile personale ale altor persoane fără acordul scris al persoanelor respective. Să nu posteze pe Site informații care încalcă prevederile legale.
3. S.C. ZIORA BUSINESS IT S.R.L. nu este răspunzător în cazul în care Beneficiarul se folosește de serviciile oferite în scopuri ilegale, imorale sau contrare prevederilor din acest document. Ziora își declină în mod expres orice răspundere în legătură cu continuturile postate sau transmise de Beneficiari; nu își asumă nici o responsabilitate sau vreo obligație de monitorizare sau eliminare a Continuturilor transmise; nu își asumă nicio responsabilitate pentru orice acțiune sau inacțiune întreprinsă în ceea ce privește conținutul ofensator al Beneficiarilor pe site; își rezervă dreptul de a restricționa accesul oricărui Beneficiar la Site și de a edita, elimina sau refuză să posteze orice postări sau mesaje ale Beneficiarului sau să închidă conturile de Beneficiar.
4. Beneficiarul este de acord că este singurul responsabil și va despăgubi S.C. ZIORA BUSINESS IT S.R.L. pentru orice pagubă, costuri sau limitări de profit care apar ca urmare a unor acțiuni frauduloase din partea acestuia.
5. S.C. ZIORA BUSINESS IT S.R.L. va furniza autorităților datele Beneficiarului în cazul în care primește o cerere motivată de la organele de anchetă.
6. Toate informațiile prezentate pe site cu privire la serviciile www.ziora.ro, prețuri, informații, campanii și promoții de marketing, aspecte tehnice, sunt prezentate cu titlu informativ. S.C. ZIORA BUSINESS IT S.R.L. face toate eforturile pentru a prezenta doar conținut corect și calitativ, dar nu face nicio declarație, promisiune sau garanție cu privire la exactitatea, exhaustivitatea sau caracterul adecvat al prezentului conținut, al îndrumărilor și a consultanței, nu își asumă nicio obligație de rezultat sau diligență față de nicio persoana, exclud în mod expres și neagă răspunderea pentru orice cost, pierdere sau daunele suferite ca urmare a utilizării conținutului.

IX. Încetarea contractului

Prezentul contract poate înceta în următoarele cazuri:
1. La expirarea duratei convenite a abonamentului;
2. Neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă repetată a obligațiilor contractuale a uneia dintre părți.
3. La inițiativa ZIORA BUSINESS IT dacă Beneficiarul a depășit cu 15 zile termenul de achitare a facturii.
4. La iniţiativa Beneficiarului pentru neîndeplinirea culpabilă de către ZIORA BUSINESS IT a obligaţiilor contractuale (ex. neasigurarea funcționalității aplicației Ziora.ro), după trecerea unui termen de 15 zile de la data la care Beneficiarul va fi notificat în scris cauzele de reziliere a contractului, dacă ZIORA BUSINESS IT nu va fi remediat sau încetat în acest termen încălcarea obligaţiilor respective sau nu va fi dovedit neîncălcarea acestora. În acest caz ZIORA BUSINESS IT va restitui Beneficiarului contravaluarea abonamentului corespunzătoare perioadei neexecutate din contract, după scăderea costurilor sms-urilor utilizate . cheltuielilor aferente configurarii contului si cheltuielile de marketing efectuate pentru contul Beneficiarului, chiar dacă acestea au fost oferite promotional sau gratuit.
5. Părțile convin de comun acord încetarea prezentului contract de prestări servicii.
6. În caz de dizolvare, lichidare, faliment sau retragerea autorizației de funcționare a unuia dintre contractanți.

X. Exonerarea de răspundere

1. S.C. ZIORA BUSINESS IT S.R.L. nu va răspunde pentru niciun prejudiciu material sau moral, orice pagubă sau costuri ce pot apărea din cauza sau prin încălcarea de către Beneficiar a oricăror dispoziții legale.
2. În nicio situaţie, indiferent de circumstanţele invocate, ZIORA BUSINESS IT nu va răspunde faţă de Beneficiar în legătură cu obligaţiile prevăzute de prezentul contract în sarcina sa, pentru orice fel de daune ori prejudicii, directe sau indirecte, suferite de Beneficiar ca urmare a executării sau neexecutării de către ZIORA BUSINESS IT a obligaţiilor sale contractuale, pentru orice sumă în plus faţă de sumele efectiv plătite de Beneficiar către ZIORA BUSINESS IT cu titlu de preţ contractual.
3. Ziora și furnizorii săi de servicii nu vor fi răspunzători pentru orice pretenții rezultate din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza produse sau servicii, încălcări ale legislației privind confidențialitatea, încălcarea datelor, comportamentul altor Beneficiari ai site-ului, disfuncționalități sau defecte ale site-ului, lipsa confidențialității sau securitate la utilizarea site-ului, pentru orice întârziere sau lipsă de livrare, pentru orice pierdere de profit, date sau afaceri, pentru Beneficiar sau orice terță parte. Răspunderea Ziora va fi limitată pentru daune de orice fel (inclusiv, dar fără a se limita la: profiturile pierdute, pierderea oportunităților de afaceri, date pierdute, viruși computerizați, întreruperea afacerii, pierderea veniturilor sau clienților, etc., la maxim prețul perceput Beneficiarului pentru comanda achitată.

XI. Litigii

1. Părţile convin ca toate neînţelegerile referitoare la acest contract sau la interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie soluţionate pe cale amiabilă. În caz contrar, litigiile vor fi înaintate spre soluţionare instanţei competente, conform legii.

XII. Dispoziții finale

1. Părțile declară că acceptă toate clauzele prezentului contract prin semnarea acestuia, orice înțelegere anterioară neproducând efecte juridice între acestea.
2. Modificările ulterioare ale acestui document vor fi aduse la cunoștința Beneficiarului prin publicarea pe site-ul ziora.ro si Beneficiarul va decide între acceptarea noilor condiții prin bifarea căsuței „Sunt de acord cu modificările aduse Termenilor și Condițiilor” sau neacceptarea lor și prin urmare întreruperea relației contractuale.

Contact

Email: mail@ziora.ro
Phone: 0723 268 934